حفاظ و گارد حاشیه جاده‌ها

حفاظ‌ها و گاردها شامل گاردریل، هندریل و سایر ابزارهای حفاظتی دیگر در مسیرها هستند. گاردریل عبارت است از یک سیستم نرده‌ای که از آن برای مشخص شدن مسیر و نیز محافظت از اتومبیل‌ها در پرتگاه‌ها، جاده‌های خطرناک و مسیرهای دوطرفه استفاده می‌شود. این ابزارها علاوه بر جلوگیری از سقوط و انحراف، شدت آسیب در حوادث و تصادفات جاده‌ای را نیز به دلیل ماهیت ضربه‌گیری که دارند، کاهش می‌دهند. همان طور که اشاره شد طراحی و نصب گاردریل‌ها به گونه‌ای انجام می‌شود که ضمن خنثی کردن ضربه ناشی از برخورد تا بیشترین حد ممکن و کاهش آسیب‌های متعاقب؛ مقاومت کافی را نیز داشته باشد. گاردریل‌های تولید شده در آرمک ضمن رعایت استانداردهای لازم، از مقاومت و ضربه‌گیری حداکثری برخوردار بوده و برای تولید آن از تکنولوژی‌ها و ابزارهای روز استفاده می‌شود.