پروژه های جدید شرکت آرمک

پروژه های جدید شرکت آرمک

پل جانبازان این پل که در خیابان جانبازان غربی احداث شده از نوع قوسی با عرشه تخت و نمایان است. عرض عرشه ی پل جانبازان …
ادامه مطلب

رشد فعالیت آرمک در سال 1393

رشد فعالیت آرمک در سال 1393

افزایش 10 درصدی تابلوهای راهنمای مسیر بالاسری در سال 93 در سال 1393 شرکت آرمک حدود 150 عدد دکل دوازه ای (گاباری)، کنسولی و صلیبی …
ادامه مطلب

احداث پایانه خاوران

احداث پایانه خاوران

پایانه خاوران در محدوده منطقه 15 شهرداری تهران به مساحت حدود 7200 متر مربع توسط شرکت آرمک در حال احداث است. سازه اصلی این پایانه …
ادامه مطلب

احداث پایانه مغان

احداث پایانه مغان

پایانه مغان در تقاطع خیابان پاسداران و مغان (چهارراه پاسداران) در سطح منطقه 4 شهرداری تهران با مساحت حدود 2400 متر مربع توسط شرکت آرمک …
ادامه مطلب

احداث دکل و ساخت تابلوهای فرودگاه مهرآباد

رشد و شکوفایی شرکت آرمک طی سال جاری همچنان ادامه داشت. این شرکت در یکی از پروژه هایش در سال 1393 احداث برخی از دکل …
ادامه مطلب

راه‌اندازی وب‌سایت جدید آرمک

شرکت آرمک همگام با رشد و شکوفایی خود در حوزه‌های مختلف، جهت تکمیل ابزارهای ارتباطی‌اش اقدام به راه‌اندازی وب‌سایت جدید خود نمود. هدف از این …
ادامه مطلب

دسته بتدی