بزرگراه آزادگان – شمال اتوبان تهران کرج

  • این پل اولین پل هوایی مخصوص عبور دوچرخه است که در سال 1387 در منطقه 22 تهران بر روی بزرگراه آزادگان، شمال آزادراه تهران کرج احداث شد. این پل تنها مسیر دسترسی دوچرخه را مابین دو قسمت پارک چیتگر، که بزرگراه آزادگان آن را قطع کرده است، ایجاد می‌کند. پل از نوع دو قوسی فلنجی همراه با عرشه خرپایی بوده و دارای طول نهایی 128 متر و عرض عرشه 5/2 متر است. در این پل با توجه به طول زیاد از دو پایه میانی استفاده شده است.