پل عابر تقاطع حکیم – بلوار دهکده

  • پس از تصویب اجرای طرح تقاطع غیر همسطح بزرگراه حکیم و بلوار دهکده المپیک به منظور تردد آسان عابرین پیاده، پیش بینی ساخت دو دستگاه پل عابر بزرگ در این تقاطع صورت گرفت. پل اول با دهانه 78 و عرض 2 متر بر روی بزرگراه حکیم و پل دوم به طول 80 و عرض 2 متر بر روی بلوار دهکده اجرا شد. این دو پل به لحاظ طول دهانه، در نوع خود کم نظیر هستند.