ترمینال شرق تهران

  • پل مذکور در سال 1388 در محلی پرترافیک واقع در خیابان دماوند، روبروی ترمینال شرق به‌منظور ایجاد دسترسی آسان از داخل پایانه به خطوط اتوبوس تندرو و ضلع شمالی خیابان دماوند طراحی گردیده است. پل از نوع قوسی فلنجی با عرشه خرپایی به طول نهایی 51/2، عرض 2 و ارتفاع 5/2 متر است.