دکل

دکل‌های ترافیکی به پایه‌های فلزی گفته می‌شود که از آن‌ها برای نگه‌داری تابلوهای معلق، پایه چراغ‌های روشنایی و راهنمایی و تابلوهای ثابت استفاده می‌شود.
دکل‌های تابلوهای معلق عموماً به سه دسته کلی کنسولی، صلیبی و گاباری (دروازه‌ای) تقسیم می‌شوند:

  • دکل کنسولی: این دکل‌ها معمولاً در محل خروجی بزرگراه‌ها نصب می‌شوند. سازه‌ آن شامل یک پایه هشت‌وجهی به طول 6 متر و یک بازوی مکعب مستطیل شکل غیرمنشوری به طول 6 متر است که تحت شرایط خاص و با توجه به پروژه می‌توان به طول بازو و ارتفاع پایه اضافه نمود.

  • دکل صلیبی: این نوع دکل شامل یک پایه هشت‌وجهی و دو بازوی 6 متری در دو طرف است که غالباً در سر جزیره‌ها و ابتدای جداکننده‌های مسیر (دوراهی) نصب می‌گردد.

  • دکل گاباری: دکل‌های گاباری یا دروازه‌ای بر روی مسیر سواره‌رو نصب شده و حدوداً 300 تا 500 متر قبل از خروجی و یا تقاطع، وظیفه آدرس‌دهی را دارند و امکان تعیین مسیر را به رانندگان در حال عبور می‌دهند. در حال حاضر دکل‌هایی با قابلیت نصب انواع تابلوهای ریلی و یا متغیر خبری، در شرکت آرمک طراحی و اجرا می‌گردند.

  • شرکت آرمک تاکنون تجربیات زیادی در ساخت و نصب انواع دکل‌ها داشته است و تخصص کامل و تجهیزات لازم را در این زمینه دارد.