بزرگراه امام علی-تقاطع کرمان

  • پل عابر بزرگراه امام علی (ع) تقاطع کرمان (سرآسیاب) به طول دهانه 70 متر در زمستان 1392 بر روی بزرگراه امام علی (ع) در زمستان 1392 نصب گردیده است. به دلیل شرایط خاص محل (دو طبقه بودن بزرگراه) امکان اجرای پل های خرپایی و استفاده از پایه وسط در این محل وجود نداشت. همچنین نصب این پل به دلیل محدودیت فضا در دو طرف با مشکلات فراوانی همراه بود. بدین ترتیب پل عابر کابلی که علاوه بر امکان اجرا و قابلیت نصب در دهانه های بزرگ از ظاهر زیبا و مناسبی نیز برخوردار است، در این محل طراحی و نصب گردید.